TERMENI ȘI CONDIȚII

Aspecte Generale

Standard Plastica Tehnic se angajează să protejeze securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor personale. În acest sens, Standard Plastica Tehnic prelucrează datele personale într-un mod care asigură un nivel de securitate deplin și adecvat, în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Standard Plastica Tehnic asigură continuitatea funcționării prezentului website, cu sublinierea următoarelor aspecte în ceea ce privește accesarea acestuia:

  • este posibil ca unele date să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori din motive neimputabile;
  • pot exista situații în care serviciile paginii de internet nu pot fi accesate de către utilizatori din motive tehnice sau erori de transmitere a datelor provocate de caracterul distinct al rețelelor web sau de incompatibilitățile legate de programul de navigare (browser de internet) al utilizatorului.

În cadrul formularului de pe pagina de „Contact”, primirea unui răspuns la solicitarea trimisă este condiționată de transmiterea corectă a datelor personale precum: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

 

Categorii de Date cu Caracter Personal Prelucrate

Datele ce conțin caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În cazul accesării conturilor din reţelele sociale utilizate de Standard Plastica Tehnic (Facebook,Google+ și Youtube) este necesară utilizarea conturilor  dumneavoastră aferente rețelelor menționate; Standard Plastica Tehnic redirecționează programul de navigare utilizat către website-urile respective, situație în care se aplică politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente, Standard Plastica Tehnic poate prelucra următoarele date cu caracter personal, după caz: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresă IP etc.

 

Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, eventualele abuzuri, precum și pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate, Standard Plastica Tehnic utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate.

 

Drepturile Utilizatorilor şi Exercitarea Acestora

Drepturile persoanelor vizate sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului standard-plastica.ro prezentele menţiuni, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.

Prin accesarea website-ului standard-plastica.ro și utilizarea serviciilor oferite de Standard Plastica Tehnic prin intermediul acestuia, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Garanția Prețului Corect

Fiind distribuitor autorizat direct al celor mai mari producători din domeniul ambalărilor, oferim cel mai bun preț de pe piață pentru serviciile de ambalare. Cel mai bun preț, la cea mai bună calitate.

Calitate. Viteză. Încredere.