Hală Producție Echipamente Industriale Nepoluante

S.C. Standard Plastica Tehnic S.R.L., în calitate de beneficiar, cu sediul in București, Str. Zefirului, nr. 16, derulează începând cu data de 3.10.2016 proiectul cu titlul: Hală Producție Echipamente Industriale Nepoluante, cod SMIS 112664, cofinanta de Uniunea Europeană prin FEDR, prin POR 2014-2020, axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii. Prioritatea de investiții 2.1: Promovarea spiritului antreprenorial în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, in baza contractului de finanțare nr. 2196/22.05.2018 încheiat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de autoritate de management prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de orgasnism intermediar.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității S.C. Standard Plastica Tehnic S.R.L. prin realizarea de investiții în spații și echipamente de producție performante. Proiectul, prin obiectivele sale, are în vedere dezvoltarea unei unități de producție noi care nu este generatoare de medii poluante si crearea de noi locuri de muncă.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Îmbunătățirea capacității de producție a firmei prin crearea și dotarea unei noi unităti de producție.
  2. Întărirea poziției firmei pe piața mașinilor de ambalat prin diversificarea activității și introducerea de produse proprii.
  3. Asigurarea resurselor umane necesare operării noii unități de producție.

Valoarea totală a proiectului este de 1,090,841.01 lei din care: 701,254.94 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 123,750.87 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national, 91,667.32 lei valoare cofinanțare eligibilă a Beneficiarului, 174,167.88 valoare neeligibilă, inclusiv TVA.

Proiectul se implementează în jud. Calarasi, Oraș Fundulea, Str. Gării, nr. 26, pe o durată de 42 de luni.

Data de începere a proiectului: 3.10.2016

Dată finalizare proiect: 31.03.2020

Rezultatele acestui proiect constau în realizarea unei unități noi de producție, crearea a trei locuri de muncă și fabricarea de produse noi.

La nivelul localității, investiția va avea impact prin crearea de noi locuri de munca si posibilitatea colaborării cu furnizori locali de produse si servicii precum și venituri suplimentare la bugetul local.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Garanția Prețului Corect

Fiind distribuitor autorizat direct al celor mai mari producători din domeniul ambalărilor, oferim cel mai bun preț de pe piață pentru serviciile de ambalare. Cel mai bun preț, la cea mai bună calitate.

Calitate. Viteză. Încredere.